ĐẶT HÀNG

VẬN CHUYỂN

THÔNG TIN THANH TOÁN

Phạm Xuân Phước

Số tài khoản

19035883223011

Chi Nhánh Phạm Văn Đồng

Phạm Xuân Phước

Số tài khoản

1014241448

Chi Nhánh Hoàng Quốc Việt

Phạm Xuân Phước

Số tài khoản

2497737

Chi Nhánh Hàm Nghi